Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die u kunt inzien, zoals bijv. het jaarplan.
 

Kwaliteit en resultaat van onderwijs en zorg

De volgende documenten hebben betrekking op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden.

Schoolgids 2022 - 2023 

Jaarplan 2022-2023

Jaarverslag 2021-2022

Schoolplan 2019 - 2023

Zeeluwe; Monitor Dekkend Aanbod

Regeling toelating, schoring en verwijdering van leerlingen

Protocol Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Strategisch Beleidsplan Stichting Proo 2018-2022


 

Sociale media

Hier komen onze nieuwsbrieven