Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die u kunt inzien, zoals bijv. het jaarplan.
 

Kwaliteit en resultaat van onderwijs en zorg

De volgende documenten hebben betrekking op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden.

Schoolgids 2021 - 2022 

Schoolplan 2019 - 2023

Schoolondersteuningsprofiel

Zeeluwe; Monitor Dekkend Aanbod

Regeling toelating, schoring en verwijdering van leerlingen

Protocol Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Strategisch Beleidsplan Stichting Proo 2018-2022


 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.