MR & OR

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad zijn 3 ouders en 3 leerkrachten vertegenwoordigd.

De directie van de school brengt het te voeren beleid zowel financieel als onderwijskundig in de MR naar voren. In het reglement is vastgelegd welke rechten de MR heeft met betrekking tot bepaalde zaken. Zo kunnen bepaalde zaken alleen geregeld worden met instemming van de MR en voor sommige zaken heeft men adviesrecht. In geval er een conflict ontstaat tussen directie en MR is er een geschillenprocedure vastgelegd.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de secretaris Anne van Esch

(mr.deschovenhorst@stichtingproo.nl)

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

Willemijn Hoebert (voorzitter)
Anne van  Esch (secretaris)
Auke van Elten (penningmeester)

Namens het personeel:

Wilma Sinkgraven
Mehdi van Helden
Niels Wagemakers

Notulen en jaarverslag(en)

 

Data MR-vergaderingen

Dinsdag 26 oktober 2021
Maandag 13 december 2021
Maandag 21 februari 2022
Maandag 11 april 2022
Maandag 30 mei 2022
Maandag 27 juni 2022

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit ouders die samen met het team allerlei schoolse en buitenschoolse zaken regelen.

Er wordt gewerkt via een draaiboek, waarin alle activiteiten staan beschreven. De meeste activiteiten worden voorbereid door een werkgroepje van ouderraadsleden en teamleden die met een afgerond plan in de vergadering komen.

Voor inlichtingen kunt u ons altijd aanspreken, or.deschovenhorst@stichtingproo.nl De leden van de OR zijn: Natasja Belder(secretaris) Jessica Boeve(voorzitter) Dave Bosman(voorzitter) Willem Hoekstra Wanda Kamphuis(penningmeester) Nicole Ruitenbeek Birgit Veenema Dinja Vermeer Leny de Wit

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.