Overblijven

Overblijven, hoe werkt dat op de Schovenhorst... ?

Eten en drinken 
Vanwege de ligging blijven eigenlijk alle kinderen over op school. Gebruikelijk is dat er zowel voor de kleine als de grote pauze wat te eten wordt meegenomen. Vaak hebben de kinderen voor de kleine pauze een aparte boterham, wat fruit of een koekje bij zich.

U kunt via de website van Campina schoolmelk of diverse andere zuiveldranken bestellen. Informatie is verkrijgbaar bij de keukenbalie.

De school geeft geen dwingende voorschriften ten aanzien van snoep, maar bij de samenstelling van de ‘broodtrommel’ adviseren wij ouders wel om geen snoep mee te geven. 

Overblijven
Het overblijven op onze school is zo georganiseerd, dat de leerlingen in  hun eigen klas eten met de leerkracht. Het toezicht op de kinderen tijdens de aansluitende pauze wordt opgevangen door overblijfteam en leerkrachten. Het overblijfteam heeft een opleiding gevolgd en ontvangt een vergoeding. 

Ouders betalen een bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Op onderstaande links kunt u de brief lezen, het contractformulier en formulier automatisch incasso inzien.
Brief Overblijven
Contractformulier
Formulier Automatisch incasso

Van 12.00 tot 12.15 eten de leerlingen met hun leerkracht. Daarna spelen de kinderen onder toezicht van de overblijfouders en een leerkracht op het plein. Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas ook onder leiding van het overblijfteam. 

Tijdens het overblijven wordt er door de overblijfouders speciaal speelgoed uitgegeven wat bekostigd wordt uit het overblijfgeld. Tevens wordt er een aantal keren per jaar een verwenlunch aangeboden. Hiervan krijgt u van te voren bericht zodat u die dag dan geen lunch mee hoeft te geven aan uw kind(eren). 

Pleinregels 
- Vanaf 12:15 uur gaan de kinderen naar buiten. Ben je eenmaal buiten, dan blijf je ook buiten.
- We gaan bij de kleuters naar de wc. 
- Spullen uit de kar kunnen geleend worden van 12:15 uur tot 12:30 uur. Hierna wordt de kar opgeruimd.
  Iedereen levert de geleende spullen aan het einde van de pauze in. 
- We spelen op ons eigen plein, niet in de fietsenstallingen. 
- We zitten of klimmen niet op de hekken 
- We laten de touwen gewoon hangen en we zitten niet bovenop de balk. 
- Op vrijdag mogen we op het hele schoolplein voetballen. We gebruiken een bal uit de kar. Groep 6 en 7
  voetballen ieder op hun eigen plek. Alleen groep 8 mag dan achter de school voetballen. 
- Bal ophalen buiten het plein. Eerst even vragen. De kinderen die achter de school voetballen mogen
  ballen die over het hek gaan zelf ophalen. 
- Op maandag worden de ballen van de fietsenstalling afgehaald onder toezicht van een pleinwacht. 
- Tennissen mag tegen de muur bij de koffiekamer, basketballen mag bij de muur bij de hoofdingang. 
- Mobiele telefoons blijven ook tijdens de pauzes in de klassen 
- Kauwgom en snoep laten we thuis.

Deze regels worden ook in de klas met de kinderen besproken. We vinden het fijn dat u ook thuis met uw kind(eren) over de regels op school in gesprek gaat. Op deze manier weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht. 
 

Kinderopvang en Naschoolse opvang

Kijk a.u.b. op onze pagina Kindercentrum voor informatie over kinderopvang en naschoolse opvang.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.