Schoolgids

De schoolgids is bestemd voor belangstellenden en voor ouders en verzorger(s) van de leerlingen van onze school.

Het belangrijkste doel van deze schoolgids is om de ouders te informeren, of dat nu gaat om ouders die al voor onze school gekozen hebben, of om ouders die de keuze nog moeten maken. Met de informatie uit de schoolgids krijgen de ouders een beeld van de school en daarmee argumenten om wel of niet voor onze school te kiezen.

Naast de zakelijke gegevens treft u informatie aan over de doorgaande lijn, over de doelen die wij nastreven, over de speciale hulp en over de manier waarop wij proberen onze deskundigheid op peil te houden. Wij, als team van De Schovenhorst, hechten er veel waarde aan u inzicht te geven in de dagelijkse gang van zaken op de school. Openheid via een wekelijkse nieuwsbrief, spontane contacten en vooral een goede sfeer zijn zaken die hoog in ons vaandel staan.

Natuurlijk willen wij dat u nog veel meer weet over onze school. U legt immers een stukje verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind in onze handen. Het is daarom uw recht, maar eigenlijk in het belang van uw kind ook uw plicht, om kennis te nemen van onze werkwijze en plannen. Daarvoor is deze schoolgids bedoeld.

De Schovenhorst staat voor openbaar onderwijs. Dat wil zeggen een school toegankelijk voor alle kinderen. Elk kind is van harte welkom en er vindt geen uitsluiting plaats op basis van geloof, cultuur of maatschappelijke positie van ouders. Centraal staat het respecteren van elkaars verschillende levensovertuigingen. Een openbare basisschool behoort een veilige plaats te zijn om te leren en te werken. Met z’n allen zullen wij ernaar streven om voor uw kind een optimale schooltijd en fijne jeugd te creëren.

Wij hopen oprecht dat deze gids u een helder beeld geeft van de kwaliteit van het onderwijs dat wij nastreven. Naast deze gids krijgt u nog de beschikking over een schoolbrochure waardoor u een beeld krijgt van onze planning en activiteiten.

Het team van OBS De Schovenhorst,

Ingrid Sio, directeur

Schoolgids 2022 - 2023

Sociale media

Hier komen onze nieuwsbrieven