Natuurlijk

nieuwsgierig

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Kindcentrum

Samen met het Schovenhofje en de Boomhut, welke onderdeel zijn van Kindcentrum Putten, vormen wij een centrum voor onderwijs en opvang van uw kinderen van 0 tot en met 12 jaar voor en na schooltijden midden in het bos.

Samenwerking

Naast dat wij de prachtige natuur om ons heen hebben en daar samen van gebruik maken, is daar ook een goede samenwerking. We delen samen de opvatting dat een kind van nature wil leren en leert van de natuur.

Wij vinden een doorgaande lijn samen belangrijk en door de goede samenwerking is deze terug is zien in de warme overdracht van leerlingen en het gesprek over onderwijsinhoudelijke thema’s tussen de leidsters en onze onderbouwleerkrachten. Daar waar mogelijk zijn de peuters van Het Schovenhofje aanwezig bij activiteiten van De Schovenhorst zoals het voorleesontbijt en de intocht van Sinterklaas. Bij zeer slecht weer maken zij gebruik van ons speellokaal.

Het is ons streven dat de samenwerking nog meer geoptimaliseerd wordt en daar werken wij hard aan.

De mogelijkheid bestaat dat leerlingen ’s morgens door de voorschoolse opvang van ‘Het Schovenhofje’ in de groep worden gebracht en ’s middags worden de leerlingen door de buitenschoolse opvang in de centrale gang van de school opgehaald. De groep loopt samen naar het Scoutinggebouw om daar de middag met activiteiten, veelal buiten, in het bos door te brengen.

Dit biedt ouders veel gemak. Bovendien maakt het overleg tussen medewerkers mogelijk en blijven kinderen in dezelfde, veilige omgeving.

Kijk voor alle informatie op de website van het Kindcentrum Putten.

Nieuwsbrief

Hier komen onze nieuwsbrieven