Dit is de

Schovenhorst

Maak

kennis met

onze school

Onze school

Openbare basisschool De Schovenhorst werd in 1902 gesticht op initiatief van de eigenaar van het landgoed Schovenhorst. Hij wilde onderwijs voor de kinderen van zijn arbeiders op loopafstand. Naarmate in de vijftiger jaren het aantal bosarbeiders afnam, zakte ook het leerlingenaantal van de school. Een dieptepunt werd bereikt in 1978, toen slechts 26 leerlingen de school bezochten. Samen met de toenmalige ouders en leerkrachten werd een campagne op touw gezet om de school in veilig vaarwater te doen belanden. Een zo mooie locatie, met zulke unieke onderwijskundige mogelijkheden, mocht niet verloren gaan. Eigenlijk is die campagne nooit gestopt. Nog steeds wordt er met enthousiasme en een eigen visie op deze unieke plek les gegeven. Van verschillende kanten komen de leerlingen naar de school toe. Kinders, ouders en leerkrachten voelen zich thuis op deze school in het bos.

De Schovenhorst biedt haar leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving. Wij willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. We verzorgen kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. De Schovenhorst wil een open en lerende gemeenschap zijn, waarin de leerkrachten en andere medewerkers op een professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag willen laten zien en elkaar aanspreken. 

We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling op zowel cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast gaan we bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling stimuleren en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het beste) kunnen leren. Dat noemen wij ‘leren leren’. Binnen het leerprogramma is er een goede balans tussen kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling en het ‘leren leren’. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis. Naast aandacht voor de opbrengsten en resultaten van het onderwijs en het leren, is er veel aandacht voor het realiseren van een positief pedagogische klimaat. 

Wij zien ouders als partners in het leren en stimuleren hun verbondenheid met de school. We verwachten betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kinderen, maar ook bij de lerende organisatie die de school vormt. We maken graag gebruik van hun inbreng en expertise. Uitgangspunt is wederzijds respect en vertrouwen. De leerkracht respecteert de ouders in hun rol als opvoeder. De ouders respecteren het vakmanschap van de leerkracht. 

We willen graag een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en de gemeente.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.