Dit is de

Schovenhorst

Maak

kennis met

onze school

Plusklas en meer...

Op de Schovenhorst bieden we adaptief onderwijs. Kinderen krijgen stof aangeboden passend bij hun niveau. Voor leerlingen die net wat meer uitdaging en verdieping nodig hebben, is er de mogelijkheid deel te nemen aan de Plusgroep.

De Plusgroep
De plusgroep is bedoeld voor begaafde kinderen die iets meer willen of nodig hebben.  Meer uitdaging, méér inzicht in zichzelf, méér kennis over denken, leren en leven.De begaafde kinderen van groep 3, 4 en 5 worden anderhalf uur begeleid buiten de eigen groep en de kinderen van  groep 6, 7 en 8 worden 2 uren begeleid door een gespecialiseerde leerkracht op de dinsdagochtend. 

Waarom de Plusgroep?
Begaafde kinderen hebben vaak behoefte aan omgang met andere ontwikkelingsgelijken om de eigen talenten te ontwikkelen. In de plusgroep werken en spelen leerlingen samen met kinderen die vergelijkbare ervaringen en talenten hebben. In de plusgroep leren begaafde kinderen hoe ze inzicht krijgen in het eigen denk- en leerproces.  

Signalering
De (meer )begaafde leerlingen worden jaarlijks gesignaleerd door de leerkrachten. Op de Schovenhorst gaan we uit van de talenten van ieder kind. Wij kijken naar de intellectuele, de motivationele, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen bij de signalering. Het totale functioneren van het kind wordt in beeld gebracht. Na de signalering worden de leerlingen besproken in het team. Als we extra ondersteuning nodig hebben bij de signalering/diagnosticering dan kunnen we gebruik maken van het kenniscentrum.

Kenniscentrum HB
Onze school maakt gebruik van het kenniscentrum Hoogbegaafdheid. Dit kenniscentrum bestaat uit een aantal adviseurs en een orthopedagoog. Zij zijn te raadplegen door IB-ers, leerkrachten en ouders van aangesloten scholen.

Het programma van de plusgroep
De Schovenhorst maakt gebruik van methodes waarbij het praktische, het analytische en het creatieve denkvermogen wordt aangesproken. De kijk op mindset, namelijk gefixeerde of flexibele mindset, is een belangrijk onderdeel van de lessen. Verder komen zaken als leren presenteren, filosoferen, debatteren, creatief denken, mindmappen en onderzoeken aanbod.

Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht.

Hoogbegaafdenklassen
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week thema-gericht vaardigheidsonderwijs, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

(Digitale) plusklassen
Binnen Stichting Proo zijn er daarnaast verschillende plusklassen en een bovenschoolse digitale plusklas operationeel.

Teamscholing
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Alle teamleden van Stichting Proo worden geschoold op dit vlak, zodat er op de verschillende scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen de scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Samenwerking met het VO
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe is een samenwerking aangegaan met de RSG N.O. Veluwe en de RSG Slingerbos/Levant, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.