Natuurlijk

nieuwsgierig

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ons onderwijs

Missie van De Schovenhorst:

Een school voor natuurlijk leren. In het hart van het bos bieden wij een veilige, vertrouwde leeromgeving waar normen, waarden en acceptatie centraal staan. We zijn trots op het gevoel van geborgenheid dat onze leerlingen ervaren. We leggen de onderwijslat hoog voor onze leerlingen.

We streven naar onderwijs en opvoeding die sterk aansluiten bij uw persoonlijke en maatschappelijke waarden, met de nadruk op sociale vaardigheden, respect en zorg voor anderen. Hoewel we leerstof aanbieden volgens vaste normen, passen we ons aan wanneer een kind extra begeleiding nodig heeft of juist meer uitdaging aankan. Het doel is om het maximale uit elke leerling te halen. We beschikken over een goed georganiseerd zorgcircuit met een duidelijk ondersteuningsprofiel voor leerlingen die speciale zorg behoeven. In samenwerking met diverse opvangorganisaties zorgen we voor een vloeiende overgang tussen de verschillende leeftijdsgroepen, van 0 tot 12 jaar.Visie van De Schovenhorst:

In het groene hart van De Schovenhorst, omringd door het bos, staat de groep kinderen centraal. Iedere leerling heeft daarin een plaats. We creëren een rustige, veilige en inspirerende omgeving waar respect en welbevinden voorop staan. Hier verbinden we onderwijs met de natuur, omdat we geloven dat dit een essentieel onderdeel is van persoonlijke groei.

Onze school biedt een veilige en vertrouwde omgeving, gelegen in de natuur, waar uw kind volop kan leren en ontdekken. We passen differentiatie toe binnen de groepen om aan te sluiten bij het niveau, de mogelijkheden en behoeften van ieder kind. Zelfstandig werken en aandacht voor individuele verschillen vormen de basis van ons onderwijs. We bieden extra ondersteuning aan zorgleerlingen en uitdaging aan hoogbegaafde leerlingen. We maken gebruik van moderne media om uw kind voor te bereiden op de toekomst. Onze inzet voor onderwijsverbetering en vernieuwing is continu. Het welzijn van uw kind staat centraal, zodat het met plezier naar school gaat. In de groepen streven we naar een positieve sfeer waar elk kind zichzelf kan zijn. Het naleven van regels en afspraken is van groot belang om rust en orde te handhaven. We zijn proactief in het voorkomen van discriminatie en pesten, en besteden aandacht aan de brede ontwikkeling van uw kind.De Schovenhorst, als onderdeel van Stichting Proo, staat voor de essentie van openbaar onderwijs. We omarmen diversiteit en we richten ons op overeenkomsten terwijl we leren van verschillen tussen verschillende overtuigingen. Onze keuzes voor zorgbreedte, intercultureel onderwijs, kennisoverdracht over geestelijke stromingen en vrije keuze voor vormingsonderwijs weerspiegelen dit. Tolerantie, verdraagzaamheid en een democratische houding zijn voor ons van onschatbare waarde.

Klik hier voor ons schoolbeleid rond burgerschapsvorming.