Natuurlijk

nieuwsgierig

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Schoolgids en andere documenten

Klik op de links en u kunt de diverse documenten inzien.

Schoolgids 2023 - 2024
Jaarplan 2023 - 2024
Jaarverslag 2022 - 2023

Verlengd schoolplan 2019 - 2025

Schoolondersteuningsprofiel 2023 - 2024 (publicatie oktober 2023)
Beleidsplan Burgerschapsvorming 

Tevredenheidspeiling ouders/verzorgers (publicatie mei/juni 2024)
Tevredenheidspeiling leerlingen (publicatie mei/juni 2024)
Tevredenheidspeiling teamleden (publicatie mei/juni 2024)

Aanvraagformulier extra verlof en gewichtige omstandighedenVoor de volgende documenten kunt u terecht op de website van Stichting Proo:

Strategisch Beleidsplan
Klokkenluidersregeling
Integriteitscode
Protocol Agressie en Geweld
Regeling Toelating, schorsing en verwijdering

Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op de scholen
Toestemmingsformulieren GGD 
Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld
Klachtenregeling
Passend onderwijs