Natuurlijk

nieuwsgierig

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Schoolgids en andere documenten

Klik op de links en u kunt de diverse documenten inzien.

Schoolgids 2022-2023
Jaarplan 2022-2023
Jaarverslag 2021-2022
Aanvraagformulier extra verlof en gewichtige omstandigheden
 

Voor de volgende documenten kunt u terecht op de website van Stichting Proo:
Protocol Agressie en Geweld
Regeling Toelating, schorsing en verwijdering
Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op de scholen
Toestemmingsformulieren GGD 
Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld
Protocol Internet & Social Media 
Privacystatement verwerking leerlinggegevens
Klachtenregeling

Nieuwsbrief

Hier komen onze nieuwsbrieven